ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ковачевић Александар

aleksandarkovacevic09@gmail.com

Телефон: 065/830-30-12

Биографија

Рођен је у Обреновцу 1974. године, завршио Војну Академију, смер пешадија 1996. године у Београду.

Специјализирао на Факултету Безбедности у Београду 2004. године, Безбедносни менаџмет у борби против тероризма.

Од 1996 до 2010. године радио је у војсци Србије и Министарсву одбране Републике Србије, на разним командирским дужностима, као и на оперативним пословима контраобавештајних послова заштите јединица, објеката и личности.

Од 2010 до 2014. године радио је у приватном сектору.

Од 2014. године до данас обавља послове помоћника директора у Велетржници Београд.

Од 2014. године предавач на Школи примењене безбедности, у оквиру Факултета безбености у Београду.

Служи се енглеским језиком.


Погледајте остале органе управљања:

Директор