ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Вршилац дужности директора

Срђан Васић

дипл. грађ. инжењер

vasic.s@podunavljekovin.co.rs

direktor@podunavljekovin.co.rs

Телефон: 013 742 678

Биографија

Рођен је у Ораовици код Кос. Каменице 1981. године. Завршио је Грађевински факултет у Нишу 2008. Године. живи у Смедереву, ожењен је и отац је једног детета.

РАДНО ИСКУСТВО:

2008 - ПЗП Ниш Инжењер градње

2008 – 2012 USS Steel Serbia Сарадник менаџера

2012 – 2016 Железара Смедерево Менаџер за надзор градње

2016 – 2019 HBIS Group Serbia Пројект менаџер

2019 – 2020 ВПД „Подунавље“ д.о.о. Ковин Шеф техничке припреме

2020 – 2021 ВПД „Подунавље“ д.о.о. Ковин Координатор техничких служби

Поседује лиценце одговорног извођача радова 411 и 413.

Служи се енглеским и руским језиком


Погледајте остале органе управљања:

Скупштина друштва