ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Вршилац дужности директора

Живановић Милисав

официр-смер финансије

direktor@podunavljekovin.co.rs

Телефон: 013 742 678

Биографија

Рођен је у Аранђеловцу 1967. године, завршио је Војну Академију 1990 године. Осим основних студија, завршио је и више облика стручног усавршавања из области финансија, безбедности и корпоративног управљања у организацији Министарства одбране, Привредне Коморе Србије и града Београда.

Обављао је дужности у војсци и Министарству одбране на пословима финансија и безбедности од 1990 до 2006. године. Као одговорно лице и консултант обављао је послове у области грађевине, инфраструктуре и финансија од 2006. године.

Члан је Скупштине Удружења водопривредних друштава Војводине.

Ожењен је и отац двоје деце.


Погледајте остале органе управљања:

Скупштина друштва