ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Вршилац дужности директора

Срђан Васић

дипл. грађ. инжењер

direktor@podunavljekovin.co.rs

Телефон: 013 742 678

Биографија


Погледајте остале органе управљања:

Скупштина друштва