ГАЛЕРИЈА

2015 Sanacija lateralnog kanala horizontalnom cevnom drenazom

Radovi na sanaciji laternalnog kanala pored leve obale Dunava od KM 20+352 do KM 22+947 (Brza Vrba - Manastirska rampa) zapoceti su 19.10.2015. i zavrseni 20.12.2015 godine. Tada je saniran najkriticniji deo nasipa.

приказано 11 од укупно 11 фотографија