ГАЛЕРИЈА

2014 Sanacija lateralnog kanala horizontalnom cevnom drenazom

Radovi na sanaciji laternalnog kanala pored leve obale Dunava od KM 44+000 do KM 25+979 (Do granice sa KO Ivanovo) izvrseni krajem 2014 godine. Tada je saniran jedan od najkriticnijih deo nasipa.

приказано 7 од укупно 7 фотографија