ГАЛЕРИЈА

2006 Odbrana od poplava godine

U subotu 16. aprila 2006 godine zabelezen je maksimalni vodostaj na Dunavu sa kotom 73,34m.

приказано 20 од укупно 29 фотографија